Двудневен работен семинар на тема: „Изграждане на способности в областта на сигурността“/„Security Capability Development“

05-06 юни 2018 г. в Централен военен клуб, гр. София

Алумни асоциацията „Джордж Маршал Клуб – България“, под патронажа на
Европейския център за изследвания в областта на сигурността „Джордж Маршал“,
организира двудневен работен семинар на тема: „Изграждане на способности в
областта на сигурността“/„Security Capability Development“, съвместно с Центъра за
изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на
кризи и реагиране при бедствия (CMDR CoE). Семинарът ще се проведе на 05-06 юни
2018 г. в Централен военен клуб в рамките на Годишната конференция на CMDR CoE:
„Interagency Interaction in Crisis Management and Disaster Response“.
Основна цел на мероприятието е провеждането на дискусия относно
изграждането на способности в областта на сигурността и отбраната в контекста на
актуализираната Стратегия за национална сигурност на Република България. Очакваме
във фокуса на дискусиите да бъде споделянето на добри практики в процеса на
разработване на стратегически документи и тяхното изпълнение. Основните цели на
събитието са съгласувани със Съвета по сигурността към Министерски съвет, който ще
бъде един от основните потребители на постигнатите резултати и крайния продукт от
семинара.
Участие в работния семинар ще вземат още г-н Георги Кръстев – съветник на
министър-председателя на Република България и секретар на Съвета по сигурността
към Министерския съвет, г-н Красимир Каракачанов – заместник министър-
председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната, проф. Тодор
Тагарев – министър на отбраната в периода м. март – м. май 2013 г., доц. Велизар
Шаламанов – министър на отбраната в периода м. август – м. ноември 2014 г., г-н
Драгомир Заков – директор на дирекция „Политика за сигурност“ в Министерство на
външните работи на Република България, доц. Пламен Ралчев – представител на
Софийски форум за сигурност, представители на НАТО, сред които генерал-майор
Уилям Хикман, заместник-началник на щаба на Съюзното командване по
трансформацията и г-н Жан-Доминик Дюлие, както и лектори от Посолство на САЩ,
Британското Посолство в гр. София и др.
Семинарът ще се проведе съгласно приложения проект на програма – ТУК!
За регистрация за участие е необходимо, алумни представителите на
Маршал Център да изпратят трите си имeна, длъжност и организационна
структура на български и английски език на електронен адрес:
gcm.bulgaria@gmail.com