Екип

Консултативен съвет:

 • д-р Велизар Шаламанов

Управителен съвет:

 • Младен Младенов – Председател
 • Младен Младенов беше избран за председател на сдружение „Джордж Маршал“ през юли 2016 г.
  Младен има професионален опит както от България като държавен служител в отдел НАТО на Министерството на отбраната, така и от чужбина с работата си в немския Бундестаг, Европейския парламент, Европейската кръгла маса за сигурност и др. В момента е избран от Дипломатическата служба на Европейския съюз да представлява същата в Република Панама, където изпълнява длъжността на заместник-началник на дипломатическата мисия. В изследователската си дейност към Университет Пасау, Германия, Младен се занимава с темата за изграждане на държавност в Западните Балкани, като също е и гостуващ лектор в университета.
  Завършва бакалавър и магистратури по международна икономика, икономика на развитието и международни отношения в Холандия и Германия със стипендия за високо-надарени на фондация Конрад Аденауер.
  Владее отлично английски, немски, френски и испански.

 • Стойко Петров

Стойко Петров беше избран за член на Управителния съвет на сдружение „Джордж С. Маршал“ – България през м. юли 2016 г., като към настоящия момент изпълнява функциите на председател на сдружението.
Стойко има професионален опит като цивилен служител в дирекция „Проектно управление“, Министерство на отбраната на Република България, където работи активно по въвеждането на нова система за управление на портфолио от проекти и за разработването на вътрешни правила за въвеждане на проектен подход, съгласно метода „Управление на проекти в контролирана среда“ – PRINCE2®. В международна среда има опит като национален представител на България в Програмния комитет „Сигурни общества — защита на свободата и сигурността на Европа и нейните граждани“, Рамкова програма „Хоризонт 2020“ към Европейската комисия.
Той е завършил с отличие своята бакалавърска и магистърска степен по специалност „Икономика на отбраната и сигурността“, Университет за национално и световно стопанство.
Владее английски и руски.

 • Виолина Кехайова
 • Антония Шаламанова
 • Мартин Бъбаров