За контакт

Офис: Ул.“Акад. Г.Бончев бл.25 А, 1113 София, България

Тел. (+359 2) 979 6631

Факс: (+359 2) 707 273

E-Mail: CoEOA@bas.bg