Партньори

Партньори

 1. Военна академия „Г. С. Раковски“;
 2. Академия на МВР;
 3. Специализирано училище по библиотекознание и информационни технологии, София;
 4. Катедра „Въздушен транспорт“ на Факултет „Транспортен“, Техническия университет – София;
 5. Катедра „Национална и регионална сигурност“, УНСС;
 6. Национален военен университет „Васил Левски“, В. Търново;
 7. Център за изследване на националната сигурност и отбраната – БАН
 8. Катедра „Европеистика“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 9. Институт по космически изследвания – БАН
 10. Асоциация „Джордж Маршал“, България
 11. Geneva Center for Democratic Control of Armed Force
 12. OR and Business Management Division, TNO Physics and Electronic Laboratory, Hague, The Netherlands;
 13. NOA (Defence consultancy), Ottobrunn, Germany.

Потребители

 1. Министерство на обраната;
 2. Министерство на транспорта и съобщенията;
 3. Министерство на вътрешните работи;
 4. Министерство на извънредните ситуации;
 5. Държавна комисия по сигурността на информацията на Република България;
 6. ДП „Ръководство на въздушно движение“;