Партньори

  • Фондация Отворено общество – България
  • Атлантическия клуб в България
    http://www.natoinfo.bg/
  • Центърът за мениджмънт на сигурността и отбрана (ЦМСО)
  • Център за либерални стратегии
    http://www.cls-sofia.org/
  • Женевски център за демократичен контрол на въоръжените сили
    http://www.dcaf.ch/
  • Център за изследване на националната сигурност – БАН
    http://www.cnsdr.bas.bg/
  • Център за изследване на европейската сигурност – Холандия
    http://www.cess.org/
  • Съвместен център за обучение, симулации и анализ към ИИКТ-БАН
  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“
    http://www.uni-sofia.bg
  • Съюз на офицерите от резерва – „Атлантик“
    http://www.atlantic-bg.org/
  • Нов български университет
    http://www.nbu.bg/
  • Университет за национално и световно стопанство
    http://www.unwe.bg/
  • Медиапул
    http://www.mediapool.bg/
  • SMi Group
    http://www.smi-online.co.uk/
  • Център за изследване на Югоизточна Европа
  • Бизнес лидери за национална сигурност – България