Алумни събития

Регионален алумни семинар на Европейския център за изследвания в областта на сигурността „Джордж Маршал“ за държави от Източна Европа и Черноморския регион

Предизвикателствата пред сигурността в Черноморския регион, икономическата и енергийната сигурност, както и обменът на добри практики в процеса по разработване на стратегически документа в областта на сигурността и отбраната бяха сред основните теми дискутирани от алумни представители на България, Румъния, Грузия, Украйна и Молдова в рамките на регионалния алумни семинар на Маршал Център на тема: “Сигурността в Черноморския регион“. Семинарът бе проведен в гр. Тбилиси, Грузия в периода 26 – 27 юли 2017 г.

Посланикът на Федерална Република Германия в Грузия, н.пр. Хайк Птиче и заместник ръководителят на мисията на Посолството на САЩ в Грузия, г-н Дуайт Нийстром откриха събитието, като подчертаха необходимостта от задълбочаване на регионалното сътрудничество в Черноморския регион, както и подкрепата на Германия и САЩ в тази насока.

Проф. Пал Дунай и д-р Валбона Зенели от Маршал Център представиха теми относно хибридните заплахи в региона и икономическата сигурност. От своя страна, българската делегация, в състав: д-р Велизар Шаламанов от Българска академия на науките и министър на отбраната в периода м. август – м. ноември 2014 г., г-жа Виолина Кехайова и г-жа Весела Николова от Министерство на отбраната и г-жа Мирена Чалева от Министерство на външните работи изнесоха презентации на теми, свързани с регионалните заплахи за сигурността в региона на Черно море, енергийната сигурност и процеса по актуализация на националната стратегия за сигурност.

Участниците се обединиха около становището за динамичния характер на заплахите за сигурността в Черноморския регион. Стратегическата промяна в геополитическия баланс на силите в региона след събитията от 2014 г., замразените конфликти на територията на Грузия и Молдова и ситуацията в Източна Украйна бяха обект на продуктивни дискусии. Възможността за диверсифициране на енергийните източници за държавите от Черноморския регион бе припозната като предпоставка за бъдещото им икономическо развитие.

Също така участниците подчертаха значението на настоящо и бъдещо сътрудничество на НАТО и ЕС с Грузия, Украйна и Молдова по различни въпроси, включително стимулиране на демократичните реформи, засилване на институциите и тяхното взаимодействие, сътрудничество в областта на отбраната, изграждане на добро управление и предприемане на антикорупционни мерки.

Регионалният алумни семинар на Маршал Център предостави чудесна възможност за обмен на идеи и експертиза по значими аспекти в областта на сигурността и отбраната в региона на Черно море.