Алумни събития

Четвърти регионален форум „Източна Европа и Черноморския регион“: Разширяването на ЕС и НАТО и Черно море – основи и динамики

Четвъртият регионален форум за алумни представители от Източна Европа и
Черноморския регион на Европейския център за изследвания в областта на сигурността
„Джордж Маршал”  бе домакинстван от Украйна и се проведе в периода 4-5 юни 2019 г. в
столицата на страната гр. Киев.
Дневният ред на събитието бе фокусиран върху ролите на ЕС, НАТО и трети страни в
Черноморския регион. Акцент бе поставен върху сътрудничеството между съюзниците и
другите черноморски държави, както и върху актуалните линии на противопоставяне
между основните фактори в района.
Форумът бе открит с приветствено слово от заместник-ръководителя на посолството на
САЩ в Киев Джозеф Пенингтън. Обръщение към участниците отправи и ръководителят на
украинската алумни асоциация към Центъра Константин Кононенко.

Участие взеха над 40 алумни, експерти по сигурност, отбрана и международни
отношения, представляващи пет държави – България, Румъния, Молдова, Грузия и
Украйна.
В рамките на двата дни форумът предложи дискусии с разнообразни гледни точки и
възможност за диалог по актуални тематики от дневния ред на Черноморския регион.
Обменени бяха мнения относно геостратегическите и геополитическите аспекти на
сигурността в Черно море, ролята на всяка една от държавите за опазването на мира в
района, отношението на международноправните норми към актуалните събития, новите
опасности от хибридни атаки, фалшивите новини, както и значението на трети страни за
икономиките и сигурността на държавите от Черноморския басейн.
В рамките на участието си, българската алумни асоциация се включи в дискусиите по
различните панели, направи и самостоятелна презентация, посветена на хибридните
атаки. В нея бяха споделени впечатления относно различни казуси, дадени бяха примери
за възможни реакции, предоставен бе анализ на актуалните събития.
Българската делегация бе в състав: г-жа Виолина Кехайова, председател на българската
алумни асоциация и представител на Министерство на вътрешните работи на Република
България, г-жа Ваня Деневска и г-н Георги Георгиев от Министерство на отбраната на
Република България, г-н Иван Йосифов и г-н Явор Тодоров от Държавна агенция
„Национална сигурност“ и г-жа Александра Атанасова от Министерство на външните
работи на Република България.
Следващият форум за страните от Източна Европа и Черноморския регион ще бъде
домакинстван от румънската алумни асоциация и ще се проведе в гр. Букурещ през 2020
г.