Двудневен работен семинар на тема: „Изграждане на способности в областта на сигурността“/„Security Capability Development“

05-06 юни 2018 г. в Централен военен клуб, гр. София Алумни асоциацията „Джордж Маршал Клуб – България“, под патронажа на

Read more

Регионален алумни семинар на Европейския център за изследвания в областта на сигурността „Джордж Маршал“ за държави от Източна Европа и Черноморския регион

Предизвикателствата пред сигурността в Черноморския регион, икономическата и енергийната сигурност, както и обменът на добри практики в процеса по разработване

Read more