НовиниПубликации

„Атиловите империи – триумф и срив“ – арх. Христо Генчев

„Атиловите империи – триумф и срив“ представя както генезиса на взаимоотношенията между Русия и Запада (НАТО +ЕС +), така и фундаменталните различия в организирането на обществата и усвояването на пространствата. Тези различия по същество са критерии за осъществяването на българската външна политика и за начина, по който искаме рационално да устройваме нашето общество. Погледнато през тази призма, битката за превес на рационалното спрямо идеологизираното в националното ни пространство неумолимо формира поведението на основните политически „оператори“, които се разкъсват между наложените перестроечни и post-перестроечни скрити зависимости от една страна и от друга – обществения натиск за отстояване на ценностите Свобода (на инициативата) и Равенство (пред закона).

Непредубеденият читател не може да не остане с убеждението за крещящата необходимост от дълбоко преосмисляне на процесите и механизмите за формиране на националната политика. Ключов компонент на това усилие е реконструирането на системата за сигурност и отбрана и изграждането на способности, адекватни на предизвикателствата, рисковете и заплахите за настоящето и бъдещето. Членството на България в НАТО и ЕС е само предпоставката.

Защото, както прогнозира авторът, слабостта на България е твърде вероятно да бъде използвана за предизвикване на Големия конфликт между Русия и Запада. Това е огромна опасност с предсказуеми, трагични за страната и народа ни последици.

„Вместо равномерно и интровертно развитие: настъпателен патос и възторзи, последвани от унило бягство и посипване на главите с пепел. Ако това бъде наново допуснато да стане в България, българите ще станем пак спътници на Хаоса.“

Как да предотвратим тази опасност? Отговорът е формиране на нова, извън наслоените идеологически матрици политическа култура, възпроизвеждаща устойчиво за обществото ни развитие.

Настоящото издание е допълнено с нова Шеста част, описваща възможен сценарии за въвличане на страната ни в Големия конфликт на Русия със Запада. Вероятността от сбъдването на този или подобни сценарии потвърждава необходимостта за осъществяване на адекватни политики за ускорено укрепване и развитие на способностите на обществото ни да се защитава.

Илия Налбантов


Изтеглете книгата в pdf формат.