Алумни новини

Българско участие в Стипендиантската програма на Европейския център за изследвания в областта на сигурността „Джордж Маршал“ за 2017 г.

За времето от 02 октомври до 03 ноември 2017 г., подполковник Стоян Стоянов, експерт в Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE) – www.cmdrcoe.org, взе участие в Стипендиантската програма на Европейския център за изследвания в областта на сигурността „Джордж Маршал“ за 2017 г. В рамките на програмата, подполковник Стоянов работи в областта на европейската сигурност, като изследването му беше фокусирано върху влиянието на изменението на климата върху средата за сигурност, директните и индиректни, секторни и регионални последици на глобалното затопляне върху сигурността в контекста на Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз.

Инициативата е насочена към възпитаниците на центъра  и дава възможност за провеждане на задълбочено научно изследване по тема в областта на сигурността.

Повече информация за програмата може да намерите на: https://globalnetplatform.org