Алумни събития

Двудневен алумни работен семинар на тема: „Изграждане на способности в областта на сигурността“

На 05-06 юни 2018 г. в гр. София, алумни асоциацията „Джордж Маршал Клуб – България“ съвместно с Европейския център за изследвания в областта на сигурността „Джордж Маршал“, и Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR CoE) проведоха двудневен работен семинар на тема: „Изграждане на способности в областта на сигурността“. Провеждането на събитието бе подкрепено и от Съвета по сигурността към Министерски съвет. Семинарът се проведе съгласно приложената програма.

В рамките на събитието над 40 алумни представители от национални и международни институции, научни среди и експерти в областта на сигурността и отбраната от Република България, завършили курсове и обучения в Европейския център за изследвания в областта на сигурността „Джордж Маршал“, дискутираха въпроси, свързани с изграждането на способности в областта на сигурността в контекста на актуализираната Стратегия за национална сигурност на Република България, одобрена от Народното събрание на Република България на 15 март 2018 г.

В свое видеообръщение г-н Георги Кръстев, съветник на министър-председателя на Република България и секретар на Съвета по сигурността към Министерски съвет, поздрави организаторите и всички участници за инициативата и акцентира, че националната сигурност не следва да се разглежда само в национален мащаб, а в контекста на членството на Република България в НАТО и ЕС, като за повишаване на нивото на национална сигурност са необходими единно разбиране на проблемите в областта и полагане на общи усилия от всички нива.

При официалното откриване на работния семинар г-н Светослав Даскалов от политическия кабинет на министър председателя на Република България представи предпоставките и процесът по извършване на актуализация на Стратегията за национална сигурност на Република България, като постави акцент върху включените нови секторни политики в т.ч. киберсигурността, информационната, транспортната сигурност и управлението при кризи.

В рамките на двудневния семинар бе поставен акцент върху средата за сигурността, като д-р Тибор Козма от Маршал Център представи анализ на развитието на способности в областта на сигурността, основано на приоритизация на съвременните предизвикателства. Капитан Тим Фърнс, аташе по отбрана в Посолството на  Великобритания в България, сподели добри практики от процеса на преглед и актуализиране на Стратегия за национална сигурността и проведения стратегическия преглед на отбраната на Великобритания, извършени през 2015 г. Проф. Тодор Тагарев и доц. Велизар Шаламанов поставиха акцент върху прехода от стратегия към изграждане и развитие на отбранителни способности, като бяха представени добри практики на НАТО в процеса по изграждане на способности. Взаимодействието между правителство, академичните среди, отбранителната индустрия и изискванията на военния компонент бяха представени като ключов фактор в процеса по придобиване на отбранителни способности.

Сред лекторите в рамките на събитието бяха oще: полк. Кели Макдоналд, началник на Офиса за отбранително сътрудничество към Посолство на САЩ, г-жа Емилия Кралева, заместник-министър на външните работи на Република България, г-н Драгомир Заков, директор на дирекция „Политика за сигурност“ в Министерство на външните работи на Република България, доц. Петър Моллов, съветник на министъра на вътрешните работи на Република България.

Практическите части на работния семинар бяха ръководени от проф. Димитър Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ към УНСС, доц. Пламен Ралчев, заместник-ръководител на катедра „Международни отношения“ към УНСС и д-р Николай Доцев, експерт в областта на сигурността.

По време на закриващата церемония г-н Дрю Бек, специалист по връзките с алумни общността в България, акцентира върху значението на алумни мрежата на Маршал Център и запозна присъстващите с множеството възможности, които предлага Центърът на своите възпитаници в т.ч. стипендиантски програми за провеждане на изследвания в областта на сигурността и отбраната, достъп до библиотеката на Маршал Център, предоставяне на възможности за публикуване на научни разработки и др., като г-н Патрик Суон, главен редактор на изданието на Маршал Център “Per concordiam” представи на участниците в работния семинар възможностите за научни публикации в изданието.

Обобщените резултати от проведените дискусии в рамките на работния семинар ще бъдат предоставени на вниманието на секретаря на Съвета по сигурността към Министерски съвет.