Алумни новини

Конференция на Маршал Център: „Изграждане на устойчивост в сектора на сигурността в Черноморския регион“

На 26 юни 2018 г. в гр. София, хотел ‚Хилтън“, Европейският център за изследвания в областта на сигурността „Джордж Маршал“ съвместно с  алумни асоциацията „Джордж Маршал Клуб – България“ проведе конференция на тема: „Изграждане на устойчивост в сектора на сигурността в Черноморския регион“.

Близо 40 местни и чуждестранни специалисти в областта на сигурността от България, Румъния, Украйна, Молдова и Грузия обсъдиха  въпроси, свързани със стратегическата среда за сигурност в Черноморския регион и мерки за постигане на устойчивост.

Посланиците на САЩ, Н. Пр. Ерик Рубин и Германия, Н. Пр. Херберт Салбер откриха събитието като представители на двете държави, основали в партньорство Центъра „Джордж Маршал“ преди 25 години в германския град Гармиш – Партенкирхен.

Председателят на алумни асоциацията, г-жа Виолина Кехайова отбеляза доброто сътрудничество между Маршал Център и българската алумни асоциация, като изрази своята увереност за приносът, който алумни представителите на Центъра могат да имат в провеждане на дебатите по едни от най-актуалните проблеми на сигурността в Черноморския регион.

Основните теми, които бяха обсъдени в рамките на събитието: подходът на НАТО и ЕС за изграждане на устойчивост в областта н сигурността, управлението на кризи, киберсигурността, хибридните заплахи, разпространението на фалшиви новини и доброто управление като механизъм за отговор на тези предизвикателства.

В събитието участие взеха още:  д-р Мат Роудс, директор на програма за Централна и Югоизточна Европа и д-р Валбона Зенели, директор на програмата за Черноморския регион и Евразия в Маршал център, г-н Жан Хавранек, политически съветник към Офиса на Генералния секретар на НАТО, доц. Велизар Шаламанов – Българска академия на науките и министър на отбраната в периода м. август – м. ноември 2014 г., полк. Орлин Николов – Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR CoE), д-р Алина Баргаоану – декан на факултета по комуникации и връзки с обществеността на Университета в Букурещ, Румъния и др.