Новини

Кръгла маса: „Инвестициите в отбранителни способности – инвестиции за икономически растеж“

От Уелс 2014 до Варшава 2016 – Кръгла маса – „Инвестициите в отбранителни способности – инвестиции за икономически растеж“

Къде: 17 ноември 2015, 10:00 – 13:00 (Регистрация: 09:30 – 10:00)
Кога: Зала „Тържествена“, Централен военен клуб (София, България)

Със симултанен превод на български и английски език.
Изтеглете цялата програма (на български и на английски език) тук.

ЦЕЛИ:

Една година след Срещата на Върха на НАТО в Уелс през 2014 г. се потвърдиха оценките за предизвикателствата, рисковете и заплахите в международната сигурност като конфликта на Русия с Украйна, активирането на „Ислямска държава“, заплахите, произтичащи от т. нар. „хибридна война“ и тероризма. Задълбочи се кризата в Сирия, която провокира сложно политическо и военно взаимодействие за елиминирането на факторът „Ислямска държава“ и възстановяването на законността и реда в тази държава.

Едно от най-важните решения, взети в Уелс, бе постигането на консенсус от страните-членки за увеличаване, до 2024 г., на разходите за отбрана до 2% от БВП, като до 20% от тях да бъдат инвестирани в ново въоръжение и техника, а 2% от тези инвестиции да бъдат заделени за научно-изследователска и развойна дейност. До срещата на Върха на НАТО във Варшава през м. юни 2016 г. остават по-малко от осем месеца, а индикациите, които страната ни дава за изпълнението на пози поет ангажимент, са неутешителни и провокират оценки, от типа на „консуматор на сигурност“, „неспособност за генериране на нови или подобрени отбранителни способности“, „погрешното разбиране, че планираното увеличение на бюджета за отбрана ще спомогне в скоро време за преодоляване на негативните ефекти на негодност (“rusted out”), причинени от продължилото с години неадекватно финансиране на отбраната“.

В тази връзка докладите и дискусиите на кръглата маса са насочени към постигането на следните цели:

  1. Да се направи анализ на осъществяваните към момента национални политики по сигурността и отбраната и да се разкрият основните причини довели до задълбочаването на процеса на неадекватност на отбранителната система, спрямо развитието на процесите на несигурност в региони, твърде близки до нашите граници, които са външни граници както на ЕС, така и на НАТО.
  2. Да се направят конкретни предложения, за формулиране на адекватни и реализуеми в рамките на периода до 2024 година, финансово осигурени икономически програми, свързани с процеса на развитие на отбранителните способности на страната и превъоръжаването на въоръжените сили.

ПРОГРАМА:

09:30 10:00           Регистрация
10:00 – 10:10 ОТКРИВАНЕ:

Председател на „Джордж Маршал – България“ – Илия Налбантов.

10:10 – 10:40 Основни въпроси за дискусията – заместник- министър на отбрана Десислава Йосифова.

Основни въпроси за дискусията д-р Петер Колб – заместник-посланик на ФРГ в България.

Основни въпроси за дискусията Крис Карбър, и.д. заместник-посланик на САЩ в България

 

10:40 – 11:20 ПЪРВИ ПАНЕЛ:

„ИНВЕСТИРАНЕТО В ОТБРАНИТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ – ИНВЕСТИЦИИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ“

10:40 – 11:00 „Отбрана и/или развитие“ – Станимир Илчев, главен редактор на списание „ НАТО – България“ – потвърдил
11:00 – 11:20 „Оперативната съвместимост – Технически и технологични аспекти на превъоръжаването“ Роберт Гримлей – Европейско командване на ВС на САЩ в Европа
11:20 – 11:40 Дискусия
11:40 – 12:00 Кафе пауза
12:00 – 13:00 ВТОРИ ПАНЕЛ:

ФИНАНСОВО ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ И ВЪЗМОЖНОСТИ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ.

12:00 – 12:20 Икономически показатели и възможни инструменти за осъществяване на програмите за развитие на отбранителните способности – Красен Станчев,  Институт за пазарна икономика.
12:20 – 12:40 Освобождаването на излишните материални активи за осъществяване на програмите за превъоръжаване Евгени Кънев.
12:40 – 13:00 Научни програми НАТО за осигуряване на развитието на отбранителните способности – кап.І ранг Янцислав Янакиев
13:00 – 13:20 Дискусия
13:20 – 13:30 Заключителни думи
13:30 – 14:30 Свободна дискусия (студен бюфет)