Партньори

 • Фондация Отворено общество – България
 • Атлантическия клуб в България
  http://www.natoinfo.bg/
 • Центърът за мениджмънт на сигурността и отбрана (ЦМСО)
 • Център за либерални стратегии
  http://www.cls-sofia.org/
 • Женевски център за демократичен контрол на въоръжените сили
  http://www.dcaf.ch/
 • Център за изследване на националната сигурност – БАН
  http://www.cnsdr.bas.bg/
 • Център за изследване на европейската сигурност – Холандия
  http://www.cess.org/
 • Съвместен център за обучение, симулации и анализ към ИИКТ-БАН
 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  http://www.uni-sofia.bg
 • Съюз на офицерите от резерва – „Атлантик“
  http://www.atlantic-bg.org/
 • Нов български университет
  http://www.nbu.bg/
 • Университет за национално и световно стопанство
  http://www.unwe.bg/
 • Медиапул
  http://www.mediapool.bg/
 • SMi Group
  http://www.smi-online.co.uk/
 • Център за изследване на Югоизточна Европа
 • Бизнес лидери за национална сигурност – България