Проекти

Настоящи проекти

Времетраене: 2011 –
Спонсор: Сдружение „Джордж Маршал“ – България
Водеща организация: Сдружение „Джордж Маршал“ – България
Ръководител: Илия Налбантов

Минали проекти

 • Изследванията по сигурността и управление на промяната в сектора за сигурност. Примерът на България в периода1999-2008 (SECurity RESearch)

Времетраене: 2008 –
Спонсор: НАТО, програма „Наука за мир и сигурност“, SfP 981149
Водеща организация: Сдружение „Джордж Маршал“ – България
Ръководител: Велизар Шаламанов

 • NATO Operations Research Support to Force and Operations Planning in the New Security Environment – SfP 981149

Времетраене: 2004 -2008
Спонсор: НАТО, програма „Наука за мир и сигурност“, SfP 981149
Водеща организация: Институт по паралелна обработка на информацията – БАН
Ръководител: Велизар Шаламанов

 • Бюлетин „Проблеми на сигурността и реформа на сектора за сигурност“

Времетраене: май 2003 –
Спонсор: Сдружение „Джордж Маршал“ – България
Водеща организация: Сдружение „Джордж Маршал“ – България
Координатор: Благовест Ташев

 • От национална към гражданска сигурност: Научна подкрепа за ефективната трансформация на сектора за сигурност в България (проект 1037/2005)

Времетраене: септември 2005 – декември 2007
Спонсор: Национален научен фонд, България
Водеща организация: Военна академия „Георги С. Раковски“
Координатор: Тодор Тагарев

 • Изследователска подкрепа за планиране на силите и операциите в новата среда на сигурността (проект 981149)

Времетраене: март 2005 – декември 2007
Спонсор: НАТО, програма „Наука за мир“
Водеща организация: Институт за паралелна обработка на информацията – БАН
Координатор: Велизар Шаламанов

 • Разработване на методология за защита на критичната инфраструктура

Времетраене: май 2005 – декември 2005
Спонсор: Център за изследване на националната сигурност и отбрана – БАН
Водеща организация: Център за изследване на националната сигурност и отбрана – БАН
Координатор: Тодор Тагарев

 • Компютърно поддържани учения за управление на кризи

Времетраене: май 2005 – декември 2005
Спонсор: Институт по паралелна обработка на информацията – БАН
Водеща организация: Институт по паралелна обработка на информацията – БАН
Координатор: Велизар Шаламанов

 • Сигурност и лична свобода в информационното общество след 11.09.2001г.

Времетраене: декември 2004 – септември 2005
Спонсор: Фондация „Отворено общество“- София
Водеща организация: Институт за евроатлантическа сигурност
Координатор: Посл. Константин Димитров

 • Гражданска сигурност: Приложение на Закона за управление на кризи в интерес на гражданите

Времетраене: декември 2004 – септември 2005
Спонсор: Фондация „Отворено общество“- София
Водеща организация: Институт за евроатлантическа сигурност
Координатор: Посл. Константин Димитров

 • Ранно предупреждение и политически перспективи в дневния ред на трансатлантическата сигурност (Вижданията в Централна и Източна Европа)

Времетраене: май 2004 – февруари 2005г.
Спонсор: Фонд „Джордж Маршал“, САЩ
Водеща организация: Атлантически клуб в България
Координатор: Велизар Шаламанов, проф. Любомир Иванов

 • Програма за инеграция на България в НАТО – II част

Времетраене: юни 2003 – март 2004г.
Спонсор: Фондация „Отворено общество“
Водеща организация: Институт за евроатлантическа сигурност
Координатор: Посл. Константин Димитров и Велизар Шаламанов

 • Бюлетин „Проблеми на сигурността и реформа на сектора за сигурност“

Времетраене: май 2003 –
Спонсор: Фондация „Отворено общество“- София
Водеща организация: Сдружение „Джордж Маршал“ – България
Координатор: Благовест Ташев

 • България – готовност за членство в НАТО (редовни доклади)

Времетраене: 2002 –
Спонсор: Народно събрание на Република България
Водеща организация: Атлантическия клуб в България и Сдружение „Джордж Маршал“-България
Координатор: Благовест Ташев

 • Прозрачност на отбранителната политика

Времетраене: май 2003 – март 2004г.
Спонсор: Комисия за демокрация, Посолство на САЩ
Водеща организация: Сдружение „Джордж Маршал“ – България
Координатор: Тодор Тагарев

 • България след Прага

Времетраене: май 2003 – декември 2003г.
Спонсор: Комисия за демокрация, Посолство на САЩ
Водеща организация: Институт за евроатлантическа сигурност
Координатор: Посл. Константин Димитров

 • Членството в НАТО и предизвикателствата пред българския парламент, доклад #6

Времетраене: октомври – ноември 2003г.
Спонсор: Народно събрание на Република България
Водеща организация: Атлантическия клуб в България и Сдружение „Джордж Маршал“-България
Координатор: проф. Любомир Иванов и Велизар Шаламанов

 • Анализ и оценка на Политическата рамка на Стратегическия преглед на отбраната

Времетраене: юли – август 2003г.
Спонсор: Министерство на отбраната
Водеща организация: Институт за евроатлантическа сигурност
Координатор: Посл. Константин Димитров, Велизар Шаламанов

 • България – готовност за членство в НАТО, доклад #5

Времетраене: март – юли 2003г.
Спонсор: Народно събрание на Република България
Водеща организация: Атлантическия клуб в България и Сдружение „Джордж Маршал“ – България
Координатор: проф. Любомир Иванов и Велизар Шаламанов

 • Управление и реформа на отбраната и сектора за сигурност в Югоизточна Европа

Времетраене: юни 2002 – юли 2003г.
Спонсор: Център за демократичен контрол на въоръжените сили, Швейцария
Водеща организация: Център за демократичен контрол на въоръжените сили, Сдружение „Джордж Маршал“ – България
Координатор: Филип Флури, Ян Трапанс, Велизар Шаламанов

 • Реформата в сектора за сигурност: Проблеми на гражданско-военното и институционално взаимодействие в сектора за сигурност

Времетраене: януари – юли 2003г.
Спонсор: Център за демократичен контрол на въоръжените сили, Швейцария
Водеща организация: Център за демократичен контрол на въоръжените сили, Сдружение „Джордж Маршал“ – България
Координатор: Филип Флури, Велизар Шаламанов

 • Програма за интегриране на Република България в НАТО

Времетраене: септември 2002 – март 2003
Спонсор: Фондация „Отворено общество“ – София
Водеща организация: Институт за евроатлантическа сигурност
Координатор: Посл. Константин Димитров, Велизар Шаламанов, Благовест Ташев, Аню Ангелов, Тодор Тагарев, Атанас Атанасов, Нели Огнянова

 • Оказване на подкрепа на държавната администрация при подготовката на България за присъединяване към НАТО

Времетраене: 2002г.
Спонсор: Фондация „Отворено общество“ – София
Водеща организация: Сдужение „Джордж Маршал“ – България
Координатор: Велизар Шаламанов

 • Харта за взаимодействието между гражданския сектор и публичната власт в името на обществения интерес

Времетраене: 2002 г.
Спонсор: Ресурсен център на неправителствените организации
Водеща организация: Фондация „Общество и информация“
Координатор: Живко Георгиев, Велизар Шаламанов, Красимир Кънев, Райка Гаврилова, Стелия Стойчев

 • България – готовност за членство в НАТО: България – от поканата до пълноправното членство: предизвикателствата на преговорите за интеграция, доклад #4

Времетраене: ноември 2002г. – февруари 2003г.
Спонсор: Народно събрание на Република България
Водеща организация: Атлантическия клуб в България и Сдружение „Джордж Маршал“ – България
Координатор: проф. Любомир Иванов и Велизар Шаламанов

 • Методология за оценка на средата за сигурност

Времетраене: октомври – декември 2002г.
Спонсор: Министерство на отбраната
Водеща организация: Институт за евроатлантическа сигурност
Координатор: Посл. Константин Димитров, Велизар Шаламанов, Благовест Ташев

 • България – готовност за членство в НАТО, доклад #3

Времетраене: юни – октомври 2002г.
Спонсор: Народно събрание на Република България
Водеща организация: Атлантическия клуб в България и Сдружение „Джордж Маршал“ – България
Координатор: проф. Любомир Иванов и Велизар Шаламанов

 • Модел за мениджмънт на отбраната на Република България през XXI век: Разработка на алтернативен модел за интегрирана гражданско-военна администрация за ръководство на отбраната

Времетраене: май – юни 2002г.
Спонсор: Фондация „Отворено общество“ – София
Водеща организация: Сдружение „Джордж Маршал“ – България
Координатор: Велизар Шаламанов, Стоян Цонков, Благовест Ташев

 • България – готовност за членство в НАТО, доклад #2

Времетраене: март – май 2002г.
Спонсор: Народно събрание на Република България
Водеща организация: Атлантическия клуб в България и Сдружение „Джордж Маршал“ – България
Координатор: проф. Любомир Иванов и Велизар Шаламанов

 • Бизнес лидери за национална сигурност – България (устав и програма)

Времетраене: януари – март 2002 г.
Спонсор: Сдружение „Джордж Маршал“ – България
Водеща организация: Сдружение „Джордж Маршал“ – България
Координатор: Ралица Матеева

 • НАТО: Индикатор за готовност за членство. Методология за оценка на готовността на страните-кандидатки да се присъединят към НАТО.

Времетраене: септември – октомври 2001г.
Спонсор: Фондация „Отворено общество“
Водеща организация: Атлантически клуб в България
Координатор: Велизар Шаламанов, проф. Любомир Иванов

 • Икономически аргументи за присъединяването на България към НАТО

Времетраене: септември – октомври 2001г.
Спонсор: Асоциация на работодателите в България
Водеща организация: Сдружение „Джордж Маршал“ – България и Център за либерални стратегии
Координатор: Велизар Шаламанов, Георги Ганев, Ралица Матеева, Тодор Тагарев, проф. Тилчо Иванов