Публикации

ДЕБАТИ

НАТО ЗАПОЧВА ПУБЛИЧЕН ДЕБАТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКАТА КОНЦЕПЦИЯ, 7 Юли, 2009, Прочети повече

КНИГИ

Велизар Шаламанов, Златогор Минчев, Тодор Тагарев, Ирена Николова, Веселин Петков, Николай Павлов, Мария Дерменджиева и Александър Цанков, Изследванията по сигурността и управление на промяната в сектора за сигурност. Примерът на България в периода 1999-2008 (София: Деметра ЕООД, 2008).

Клаус Нимаер, Велизар Шаламанов, Тодор Тагарев, Цветомир Цачев и Мишел Радемакер, Изследване на операциите в подкрепа на трансформацията на силите и операциите в новата среда за сигурност – SfP 981149 Финален отчет (София: Артграф, 2008), (на английски език).

Благовест Ташев и Януш Бугайски – редактори, Ранно предупреждение и политически перспективи в дневния ред на трансатлантическата сигурност (Вижданията в Централна и Източна Европа), (София: NI Plus Publishing House, 2005), (на английски език).

Благовест Ташев и Том Лансфорд – редактори, Стара Европа, Нова Европа и САЩ: Преразглеждане на трансатлантическата сигурност след 11.09. (Хемпшир, Обединено кралство: Ashgate Publishing, 2005). (на английски език).

Благовест Ташев и Константин Димитров, Прозрачност при формулиране и прилагане на отбранителната политика (София: Сдружение „Джордж С. Маршал“ – Бългaрия, 2004).

Благовест Ташев, Велизар Шаламанов, Пламен Бончев, Тодор Тагарев, Добромир Тотев, Изпълнение на членските задължения на България. Пътят след Прага , под редакцията на Константин Димитров, (София: Институт за евроатлантическа сигурност, 2004).

Тодор Тагарев, Георги Пенчев, Ирена Николова, Николай Петров, Петя Иванова, Прозрачност на отбранителната политика и управлението на отбранителните доставки с въведение от Велизар Шаламанов, (София: Сдружение „Джордж С. Маршал“ – България, 2003г.).

Филип Флури и Велизар Шаламанов- редактори, Реформата в сектора за сигурност: Функционира ли добре? Проблеми на гражданско-военното и институционално взаимодействие в сектора за сигурност(София: Женевски център за демократичен контрол на въоръжените сили и Сдружение „Джордж Маршал“ – България, 2003г.), 260 стр. (на английски език)

Тодор Тагарев – редактор, Прозрачност на отбранителната политика и управлението на отбранителните доставки (София: Женевски център за демократичен контрол на въоръжените сили и Сдружение „Джордж Маршал“ – България, 2002г.), 198 стр. (на английски език)

 

УЧАСТИЕ В ПУБЛИКАЦИИ

Благовест Ташев, “В търсене на сигурност: Българската политика за сигурност в процес на преход” в “Стара Европа, Нова Европа и САЩ: Преразглеждане на трансатлантическата сигурност след 11.09.”, (Хемпшир, Обединено кралство: Ashgate Publishing, 2005): 127-150. (на английски език)

Благовест Ташев, Велизар Шаламанов, Христо Чорбаджийски, “Ранно предупреждение и политически перспективи в дневния ред на трансатлантическата сигурност: Вижданията в Централна и Източна Европа (методологическа рамка)” в Благовест Ташев и Януш Бугайски – редактори, “Ранно предупреждение и политически перспективи в дневния ред на трансатлантическата сигурност (Вижданията в Централна и Източна Европа)”, (София: NI Plus Publishing House, 2005), (на английски език)

Антоанета Христова и Велизар Шаламанов, “Кампанията на НАТО срещу Сърбия по време на кризата в Косово” в Благовест Ташев и Януш Бугайски – редактори, “Ранно предупреждение и политически перспективи в дневния ред на трансатлантическата сигурност (Вижданията в Централна и Източна Европа)”, (София: NI Plus Publishing House, 2005), (на английски език)

Благовест Ташев и Константин Димитров, “Рискове и заплахи за регионалната и евроатлантическа сигурност след 11.09.”, в “Българската пътна карта за интегриране в НАТО след Прага”, (София: KorektA, 2004): 5-33.

Велизар Шаламанов, “Военнополитически измерения на бъдещето на Европейската политика за сигурност и отбрана”, във “Великобритания и България в контекста на на Европейската политика за сигурност и отбрана“, (София: Институт за евроатлантическа сигурност, 2004).

Велизар Шаламанов, “Самооценки – анализ на страните: България” в Идън Коул, Тимоти Донейс и Филип Флури – редактори, “Реформа на отбраната и сектора за сигурност в ЦИЕ”, (Баден-Баден: Nomos Verlagsgesellschaft, 2004): 33-54. (на английски език)

Благовест Ташев, “Модернизация на въоъжените сили” в Emerging Bulgaria 2004 (Лондон: The Oxford Business Group, 2004): 31-35. (на английски език)

Велизар Шаламанов, “Прогрес и проблеми на реформата в сектора за сигурност в страните от Западните Балкани: Има ли унверслано решение?” в Ищван Гирмати и Скот Весел – редактори, “Управление на сектора за сигурност в страните от Западните Балкани 2004”, (Баден-Баден: Nomos Verlagsgesellschaft, 2004): 51-66. (на английски език)

Велизар Шаламанов и Благовест Ташев, “Демократичен контрол върху отбраната” в Ян Трапанс и Филип Флури – редактори, “Управление и реформа на отбранителната политика и сектора за сигурност в Югоизточна Европа: виждания и перспктиви”, (Женева: Женевски център за демократичен контрол върху въоръжените сили, 2003): 191-202. (на английски език)

Велизар Шаламанов, “Реформа на сектора за сигурност в България’ в Ян Трапанс и Филип Флури – редактори,“Управление и реформа на отбранителната политика и сектора за сигурност в Югоизточна Европа: виждания и перспктиви”, (Женева: Женевски център за демократичен контрол върху въоръжените сили, 2003): 173-190. (на английски език)

Благовест Ташев, “След Прага и Копенхаген: планиране според нуждите за сигурност на България” във“Всичко за Прага и Копенхаген: Какво следва?”, (Гармиш, Германия: ПзМ Консорциум на военните академие и институтите за изследване на сигурността, 2003): 47-54. (на английски език)

 

СТАТИИ

Благовест Ташев, “Сигурност чрез интеграция: дългия път на България към външнополитически консенсус” в Slovak Foreign Policy Affairs, год. V, бр. 2, 2004: 72-86. (на английски език)

Велизар Шаламанов, “Базиран на знанието и мрежово центрира подход при укрепване на трансатлантическата връзка с новите членове на НАТО в Югоизточна Европа” в Connections (Август, 2003). (на английски език)

Стефан Хаджитодоров, Велизар Шаламанов и Тилчо Иванов, “От военна реформа към трансформация на отбранителната индустрия” във Военнен журнал, бр. 5, 2003): 108-114.

Велизар Шаламанов, “Сигурност, сила , солидарност, способности” в Разум, бр. 2, 2003: 10-31

Велизар Шаламанов, “Перспективи за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността” вМеждународни отношения, бр. 4, 2003: 53-62.

 

БРОШУРИ

Велизар Шаламанов и Любомир Иванов, “България – готовност за членство в НАТО”, Доклад #6, редактор Валери Рачев, (София: Атлантическия клуб в България, декември 2003), 120 стр.

Велизар Шаламанов, Тодор Тагарев, Стоян Аврамов, Валентин Стоянов, План за действие за развитието на C4ISR Инфраструктура (София: Сдружение „Джордж Маршал“ – България, Май 2002), 118 стр.

Велизар Шаламанов, Любомир Иванов, Петя Димитрова, “Готовност за членство в НАТО” (София: Сдружение „Джордж Маршал“ – България и Атлантическия клуб в България, Септември 2001), 36 стр.

Велизар Шаламанов, Ралица Матеева, Тодор Тагарев, Тилчо Иванов, – редактори, “Икономически ползи от членството на България в НАТО” (София: Сдружение „Джордж Маршал“ – България и Център за либерални стратегии, Октомври 2001).

 

ПРЕЗЕНТАЦИИ

Благовест Ташев, “Ролята на НАТО и ЕС в условията на новите предизвикателства за сигурността”, Международна конференция организирана от Института за международни отношения, 30 Май – 1 Юни, 2005, Загреб.

Благовест Ташев, “Необходимостта от евроатлантическа солидарност”, 6-ти семинар на групата за изследвания “Регионална стабилност в Югоизточна Европа”, 29 април – 02 май 2005, Райхенау, Австрия

Благовест Ташев, “Ролята на новите съюзници на НАТО в Югоизточна Европа”, Международна конференция “Регионална интеграция на изток и на запад: предизвикателства и противодействия” организирана от Slovak Foreign Policy Association, 16-19.09.2004, Братислава, Словакия.

Антоанета Христова и Велизар Шаламанов, “Трансатлантическата сигурност – случаят Косово”, Международна конференция в рамките на проект “Ранно предупреждение и политически перспективи в дневния ред на трансатлантическата сигурност (Вижданията в Централна и Източна Европа)”, 13.11.2004, София

Благовест Ташев, Велизар Шаламанов и Христо Чорбаджийски, “Методология за оценка на трансантлантическите отношения в областта на сигурността”, Международна конференция в рамките на “Ранно предупреждение и политически перспективи в дневния ред на трансатлантическата сигурност (Вижданията в Централна и Източна Европа)”, 13.11.2004, София

Велизар Шаламанов, “Отбранителни разходи и подкрепа за интегриран сектор за сигурност”, Брошура: Международен семинар “Икономика на отбраната”, София, 22.10.2004

Велизар Шаламанов и Стоян Аврамов, “IFF and Recognized Common Operation Picture – Key Element of Network Centric Warfare for AF”, AFCEA – Варна, AF международен семинар, 13-14.10. 2004, Пловдив

Велизар Шаламанов, Стоян Аврамов, Тодор Тагарев и Александър Цанков, “Ruggedized Commercial IT Modules for Field C2 Posts in Emergency Operations”, Black Sea Initiative Conference, 11-15.10.2004, Варна

Велизар Шаламанов и Стоян Аврамов, “Ruggedized Commercial IT Modules for Field C2 Posts in coalition military and emergency operations”, CITMO-2004, 10-14.05, София – Бояна

Велизар Шаламанов и Стоян Аврамов, “Coalition Environment C4 Planning and Management Methodology“, Хемус – 2004, 2-ра международна конференция за Изследвания и Развитие в подкрепа на модернизацията на въоръжениет сили, Пловдив, Mай 2004