Алумни събития

Стипендиантска алумни програма на Маршал Център за 2018 г.

На 25 август 2017 г., Европейският център за изследвания в областта на сигурността „Джордж Маршал“ обяви процедура за набиране на кандидатури за участие в Стипендиантската алумни програма на Маршал Център за 2018 г.

През 2018 г. ще бъдат предоставени 15 стипендии на възпитаници на центъра за провеждане на задълбочено научно изследване по тема в областта на сигурността. Програмата предоставя възможност за 5-седмичен престой в Маршал Център, Гармиш-Партенкирхен, Германия, като центърът покрива всички разходи за транспорт, настаняване, храна и дневни финансови средства. При провеждане на изследването, стипендиантите ще получат възможност да работят с факултетен преподавател на Маршал център, както и възможност за публикуване на разработката си в изданието“Per Concordiam”.

Финалната разработка следва да е в обем от 2 500 думи и бъде представена пред факултета на Маршал Център на английски език.

Крайният срок за подаване на кандидатури е 30 септември 2017 г. Подробна информация за условията за кандидатстване може да откриете на уеб страницата на Маршал Център на GlobalNET:

https://globalnetplatform.org/system/files/fy18_alumni_scholars_info.pdf

При проблеми с достъп до алумни акаунта Ви на GlobalNET, може да се обърнете към представители на Алумни офиса на центъра на mcalumni@marshallcenter.org