СЦОСА

СЪВМЕСТЕН ЦEНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ, СИМУЛАЦИИ И АНАЛИЗ

Съвместният център за обучение симулации и анализ (СЦОСА) е част от секция Информационни технологии в сигурността към Института по информационни и комуникационни технологии- БАН, която изследва прилагането на операционен анализ, компютърно подпомагани учения и информационни технологии в предизвикателствата за сигурността на 21 век.

 jtsac_logo
доц. д-р Златогор Минчев
Директорe-mail: zlatogor@bas.bgмоб. тел.: +359 898 511 810
тел.: +359 979 6631
 
Лилия Георгиева
Секретар иPMe-mail: lily@bas.bgтел.: +359 979 6631
 georgieva
маг. Стилиян Георгиев
Анализ на човешкия фактор и управление на знания
(хоноруван член)
e-mail: stilliyan@gmail.com
тел: +359 878 770330
маг. инж. Николай Ангелов
SW & HW
(хоноруван член)
e-mail:
angelov_nokolaj@abv.bg
доц. д-р Велизар Шаламанов
старши съветник и консултант
e-mail: shalamanov@acad.bg
Екипът на СЦОСА разработва първия български знаниен портал в областта на ОА и КПУ.